mogharsazan@gmail.com

درباره ما

 

شرکت مغارسازان پارس درصنایع نفت، پتروشیمی ، گاز و آب و فاضلاب در سال ١٣٨٧ تأسیس و بنیاد نهاده شد و با توجه به تجارب ارزشمند کسب شده ، مدیران این شرکت با بهره گیری ازکلیه پتانسیل های موجود و با وجود گروه های متخصص در بخش های مختلف و نیروهای جوان و با انگیزه سعی دارد  ضمن ارائه گسترش دامنه فعالیت ها و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات ، ضمن ارائه خدمات مطلوب تر ، رضایت بیشتر مشتریان را فراهم گرداند. 


نظراتـــــ